รีวิวหมอแซมSLC

นายแพทย์ เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์ (หมอแซม) Dr. Kasemsak Pyungtanasup, M.D.

ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมเสริมหน้าอก ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง ประวัติการศึกษา