ผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบสลีฟ

นายแพทย์ คมเดช ธนวชิระสิน (หมอตั้ม) Dr. Komdej Thanavachirasin, M.D.

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้อง, ศัลยกรรมผ่าตัดโรคอ้วนและเมตาโบลิค