ทำตากับหมอ

นายแพทย์ ณัฐพล โภคาวัฒนา (หมอเต้) Dr. Nattapol Pokawattana, M.D.

ศัลยแพทย์จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมตา (ตาสองชั้น, แก้กล้ามเนื้อตา) ศัลยกรรมตาหางหงส์ Black Swan Eyes Surgery™️ ศัลยกรรมยกคิ้ว Black Swan ศัลยกรรม Fix คิ้ว Subbrow Age-Delay Lift™️ ประวัติการศึกษา