เสริมสร้างเต้านมใหม่ ผ่าตัดมะเร็งเต้ามนม มะเร็งเต้านม
News Campange

**Recruiting patients Free breast cancer surgery at SLC Plastic Surgery Hospital

มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายที่พบมากเป็นอันดับต้นของผู้หญิงไทยและเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก โรคร้ายที่ไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแต่ยังส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่จะต้องละทิ้งความสวยและความมั่นใจที่เคยมี “โรงพยาบาลศัลยกรรมSLC” จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจแก่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ที่สูญเสียเต้านมจากการรักษาโรค มะเร็งเต้านม ได้มีความสุขและกลับมายิ้มอย่างมั่นใจได้อีกครั้งกับแคมเปญ SLCCareforYourBreastCancer” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในการ ผ่าตัดมะเร็งเต้านม และผู้ที่เคยเผชิญกับโรคร้ายเข้ารับการผ่าตัด เสริมสร้างเต้านมใหม่ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC โดยเปิดรับสมัครจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

 1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 1 ท่าน เพื่อรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเพื่อนำเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายผู้ป่วยเท่านั้น) *ไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งเต้านม
 2. ผู้สูญเสียเต้านมจากการรักษาโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 1 ท่าน เพื่อรับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง

มะเร็งเต้านม ภัยร้ายทำลายความมั่นใจ

มะเร็ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นส่วนไหนในร่างกาย ย่อมส่งผลกระทบทางใจให้ผู้ป่วยเสมอ ข้อมูลจากกรมสาธารณสุขระบุว่า ในปัจจุบันจำนวนผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีตัวเลขสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนอกจากจะต้องอดทนต่อความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วยังต้องเผชิญกับผลกระทบด้านจิตใจไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะจะต้องสูญเสียความสวยงาม สูญเสียความมั่นใจที่เคยมีภายหลังจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม

 

มะเร็งเต้านม ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม

เสริมสร้างเต้านมใหม่ มะเร็งเต้านม ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม

สุขภาพจิตที่ดี คือพลังต่อสู้

โรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC เชื่อว่า สุขภาพจิตที่ดี คือหัวใจหลักในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม จึงได้ริเริ่มแคมเปญSLC Care for your Breast Cancer”  ในการรับสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 1 ท่าน และ ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ ให้แก่ผู้ที่สูญเสียหน้าอกจากมะเร็งเต้านม จำนวน 1 ท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ที่เคยเผชิญโรคร้ายมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น สามารถกลับมายิ้มอย่างมั่นใจได้อีกครั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า กำลังใจเล็กๆ ที่ส่งมอบคือยาทางใจที่จะทำให้ผู้ที่เผชิญโรคร้ายได้อย่างมีความสุขและมีแรงใจมากยิ่งขึ้น

เสริมสร้างเต้านมใหม่ มะเร็งเต้านม ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม

ตัดนมมะเร็ง จุดเริ่มต้น…สานต่อความสวย

เพราะผู้หญิงที่เผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม นอกจากจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม บางรายยังต้องแบกรับความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมอีกด้วย เพราะหน้าอกที่เคยสวยงามนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งแคมเปญ.SLC_CareforYourBreastCancer” จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการผ่าตัดมะเร็งเต้านม และ ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม โดยไม่แสวงผลกำไร 

“โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC” พร้อมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในการให้บริการผ่าตัดมะเร็งเต้านม และผู้ที่เคยรับรักษามะเร็งเต้านมและต้องสูญเสียเต้านมจากการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในการ ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม เพื่อคืนความมั่นใจของผู้หญิงให้กลับมาดังเดิม เพราะ “ผู้หญิงจะไม่หยุดสวย”

 

เสริมสร้างเต้านมใหม่ มะเร็งเต้านม ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม

สถานพยาบาลทางเลือกรองรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้สูญเสียหน้าอกจากมะเร็งเต้านม

นายแพทย์ธีระชัย วรัญญูรัตนะ ผู้บริหารบริษัท_SLC-Group กล่าวว่า  จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยจากโรคอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดเซลล์มะเร็งออกอย่างทันท่วงที ซึ่งเราเล็งเห็นว่าโรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC มีความพร้อมด้วยเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่จะต้องผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้ นอกจากนี้แคมเปญ “SLCCare for Your Breast Cancer” ยังเป็นจุดเริ่มต้นโครงการผ่าตัดมะเร็งเต้านม และ เสริมสร้างเต้านมใหม่ โดยไม่หวังผลกำไร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลผ่าตัดมะเร็งเต้านม ตัดนมมะเร็ง

แพทย์หญิง พิมพิดา วรัญญูรัตนะ ประธานกรรมการบริษัท_SLC-Group กล่าวว่า เราเข้าใจถึงความกังวลในผู้ป่วยหญิงที่จะต้องผ่าตัดมะเร็งเต้านม นั้นมีความกังวลเป็นอย่างมาก กลัวว่าหน้าอกจะไม่เหมือนเดิม หรือในบางรายจำเป็นต้องตัดเต้านมทิ้ง ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความมั่นใจ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC ให้ความสำคัญกับความงามและความมั่นใจของผู้หญิงมาโดยตลอดอยู่แล้ว ทีมผู้บริหารได้มีการหารือร่วมกันกับศัลยแพทย์ จึงได้จัดแคมเปญตัดนมมะเร็ง เพื่อช่วยเหลือและคลายความกังวลใจให้ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยศัลยแพทย์จะมีการวางแผนเพื่อผ่าตัดเซลล์มะเร็งควบคู่ไปกับรักษารูปทรงความสวยงามของหน้าอกไว้ให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ ที่จะช่วยคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และความมั่นใจของผู้หญิงที่ต้องผ่าตัดมะเร็งเต้านม

เสริมสร้างเต้านมใหม่

ศัลยแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

เสริมสร้างเต้านมใหม่ โรงพยาบาลผ่าตัดมะเร็งเต้านม ตัดนมมะเร็ง

นายแพทย์ธีรภพ ไวประดับ ศัลยแพทย์เฉพาะทางเต้านม ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมมาหลายเคส กล่าวว่า มะเร็งเต้านมนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับโรคนี้ ทั้งภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับ รวมถึงความมั่นใจที่ต้องถูกตัดออกไป เราจึงอยากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยกำจัดเนื้อร้ายออกไป โดยที่รักษารูปทรงความสวยงามของหน้าอกไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยลดความกังวลให้ผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งหมดที่มีในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

ศัลยแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ในการผ่าตัด เสริมสร้างเต้านมใหม่

เสริมสร้างเต้านมใหม่ โรงพยาบาลผ่าตัดมะเร็งเต้านม ตัดนมมะเร็ง

นายแพทย์ศิวัตม์ ล้วนรักษา กล่าวว่าผู้หญิงหลายท่านที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพื่อเอาเซลล์มะเร็งออกไป มักได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะเต้านมถือเป็นอวัยวะที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง นอกจากนี้ปัญหาที่มักจะพบตามมาก็คือ หน้าอกผิดรูปไปจากเดิม ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าอย่างมั่นใจในแบบเดิมได้ ทำให้ผู้หญิงที่ผ่าตัดเต้านมจำนวนมากต้องอำพราง ปกปิดหน้าอกของตนเองเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมSLC สามารถเสริมสร้างเต้านมใหม่ เพื่อทดแทนในส่วนที่หายไปได้

คุณสมบัติของสมัครร่วมกิจกรรม

สำหรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

 • ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมะเร็งเต้านมและมีใบรับรองแพทย์
 • อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

สำหรับการผ่าตัด เสริมสร้างเต้านมใหม่ แก่ผู้ที่สูญเสียหน้าอกจากการรักษามะเร็งเต้านม

 • ผู้ที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมจนหายขาด
 • อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

เสริมสร้างเต้านมใหม่ มะเร็งเต้านม ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ผ่าตัดนมมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม

ระยะเวลาการรับสมัคร:

โรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC เปิดรับสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2564

เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งรายละเอียดประวัติการรักษาโรคและข้อมูลส่วนตัวมายังช่องทางในการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดังนี้

สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อผ่าตัดมะเร็งเต้านม
 • รูปถ่ายหน้าตรงและรูปถ่ายบริเวณทรวงอก
 • ใบรับรองการป่วยเป็น มะเร็งเต้านม จากโรงพยาบาลหรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่รักษาจนหายขาดแล้ว ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างเต้านมใหม่
 • รูปถ่ายหน้าตรงและรูปถ่ายบริเวณทรวงอก
 • ใบรับรองจากแพทย์ที่ทำการรักษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ช่องทางในการรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งข้อมูลส่วนตัวได้ที่ ลงทะเบียนกิจกรรม “SLC.CareforyourBreastCancer”

วันประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564 ที่ Facebook Page: slchospital : โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง” โดยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการผ่าตัด ดังนี้

 1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 1 ท่าน เพื่อรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเพื่อนำเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายผู้ป่วยเท่านั้น) *ไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งเต้านม
 2. ผู้สูญเสียเต้านมจากการรักษาโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 1 ท่าน เพื่อรับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แนวทางในการ ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดแบบเก็บสงวนเต้านมและตัดเต้านมทิ้ง โดยศัลยแพทย์จะผ่าตัดเฉพาะเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายผู้ป่วยเท่านั้น “ไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งเต้านม” ทั้งนี้ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็งที่เป็น

 1. ผ่าตัดนมมะเร็ง แบบสงวนเต้านม ก้อนเนื้อเซลล์ มะเร็งเต้านม แบบสงวนเต้านมโดยการดมยาสลบ
 2. ผ่าตัดมะเร็งเต้านมตัดก้อนเนื้อเซลล์มะเร็งและเลาะต่อมน้ำเหลืองออก แบบไม่สงวนเต้านม โดยการดมยาสลบ

แนวทางในการผ่าตัด เสริมสร้างเต้านมใหม่

ผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ จะทำภายหลังการรักษาโรคมะเร็งเต้านมจนหายขาดแล้ว และไม่พบการเกิดใหม่ของเซลล์มะเร็ง โดยที่ผิวหนังบริเวณเต้านมด้านนอกยังดีพอควร นอกจากนี้ผู้ถูกคัดเลือกจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ต้องการจะทำผ่าการตัดแก้ไขหน้าอก ซึ่งศัลยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนการผ่าตัดและเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้การเสริมสร้างเต้านมใหม่ให้กับผู้สูญเสียหน้าอกจากมะเร็งเต้านมจะมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงที่ต้องเผชิญโรคร้าย แต่การเสริมสร้างเต้านมด้วยวิธีใดก็ตาม เต้านมที่สร้างขึ้นใหม่อาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม เช่น เต้านมไม่มีการสร้างน้ำนม หรือในบางกรณี บริเวณหน้าอกอาจมีความรู้สึกน้อยกว่าปกติเมื่อถูกสัมผัส

*ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรมในการผ่าตัด เสริมสร้างเต้านมใหม่ จะไม่สามารถผ่าตัดได้ในกรณีดังนี้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและแพทย์มะเร็ง)

 • ยังไม่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมจนหายขาด
 • ผิวหนังบริเวณหน้าอกบางมากไม่เอื้อต่อการผ่าตัดเสริมหน้าอก หรือผิวหนังเกิดความเสียหายจากการฉายรังสีหลายครั้ง โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย
 • ยังไม่ได้ทำการผ่าตัดเอาเนื้อร้าย หรือเนื้อเต้านมเดิมออก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายสูง ระหว่างหรือหลังการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีประวัติแพ้สิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. ศัลยแพทย์ผู้ทำการ ผ่าตัดมะเร็งเต้านม จะผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้อที่เป็นเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งเต้านม
 2. ต้องได้รับการปรึกษาและได้รับเลือกจากศัลยแพทย์เต้านมและมะเร็ง และจากผู้บริหาร SLC.Hospital เท่านั้น
 3. ระยะเวลาการพักฟื้นภายในโรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC ขึ้นอยู่กับรูปแบบการผ่าตัดในแต่ละประเภทของก้อนเนื้อ และระยะของโรค
 4. หากมีโรคแทรกซ้อนทางบริษัทขอยกเลิกการผ่าตัดทุกกรณี
 5. การผ่าตัดมะเร็งเต้านม หรือ เสริมสร้างเต้านมใหม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เฉพาะทางเต้านมเท่านั้น
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ยินยอมให้ถ่ายภาพและ VDO เพื่อวัตถุประสงค์การตลาดและประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของโรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
 8. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดและประชาสัมพันธ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของโรงพยาบาลศัลยกรรม.SLC โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้ และกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการผ่าตัดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 10. ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อผ่าตัดมะเร็งเต้านมและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อผ่าตัด เสริมสร้างเต้านมใหม่ ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้

SLC.Hospital

Call : +66 2 714 9555

Whatsapp : +66 96 116 0806

Line@ : @SLCHOSPITAL

Or Click : https://bit.ly/SLCHospital

Messenger : http://m.me/SLCHospital

Our Branches : https://cutt.ly/branches