Logo
Call center : +662-714-9555 | Line ID : @SLCclinic | TH | EN
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง TUMMY TUCK

 

หน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย พุงยื่น ไม่เรียบเนียน ไม่กระชับ ไขมันสะสมหน้าท้อง ล้วนแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจสำหรับผู้หญิง สาเหตุส่วนใหญ่มากจาก ภาวะอ้วน การตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายที่ไม่สามารถมีหน้าท้องแบนราบได้ เนื่องจากอายุหรือกรรมพันธุ์ ปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความมั่นใจเรื่องของการแต่งตัว และอาจส่งผลการใช้ชีวิตประจำวัน

 

สำหรับทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ " ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง " ( TUMMY TUCK ) เป็นวิธีการผ่าตัดกระชับหน้าท้องเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันสะสมหน้าท้องเป็นจำนวนมาก หน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย หน้าท้องย้วย ผิวหนังบริเวณหน้าท้องขยายตัว อาจเกิด จากการตั้งครรภ์ เมื่อคลอดแล้วหนังบริเวณที่เคยยืดออกไม่สามารถหดกลับเข้ามากระชับเหมือนเดิม ซึ่งการผ่าตัดหนังหน้าท้องจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความมั่นใจให้คนไข้ ให้กลับมามีรูปร่างกระชับ ได้สัดส่วนสวยงามมากขึ้น     

 

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง ( TUMMY TUCK ) ภาษาแพทย์เรียกว่า ABDOMINOPLASTY

 

การผ่าตัดหนังหน้าท้องถือเป็นการแก้ปัญหาหย่อนคล้อยที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน การผ่าตัดหนังหน้าท้อง คือการตัดชั้นเนื้อเยื่อไขมันที่สะสมเป็นจำนวนมาก และผิวหนังหน้าท้องส่วนเกินที่ยื่นออกจากหน้าท้องส่วนกลางและล่างออกไป การผ่าตัดหนังหน้าท้องจะช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ตึง และยังสามารถเก็บรอยแตกลายได้เฉพาะส่วนที่ติดอยู่บนผิวหนังที่ถูกตัดทิ้งเท่านั้น รวมถึงการกระชับผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องที่หย่อนยาน

 

การผ่าตัดหนังหน้าท้องมี 2 แบบคือ

 

1.การผ่าตัดแบบย้ายสะดือและเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้อง(Abdominoplasty)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันสะสมหน้าท้องเป็นจำนวนมาก หน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย หน้าท้องย้วย ผิวหนังบริเวณหน้าท้องขยายตัว จากการคลอดบุตรหรือผู้ที่เคยอ้วนมาก ๆและลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วก็จะทำให้บริเวณผิวหนังหย่อนคล้อยมาก

2.การผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ (Mini abdominoplasty)

การผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ เหมาะสำหรับผู้ที่ไขมันมีไม่มาก มีหน้าท้องลายไม่มาก เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหนังหน้าท้องหย่อนคล้อยเฉพาะด้านล่าง และความหย่อนคล้อยไม่มาก

ขั้นตอน การผ่าตัดแบบย้ายสะดือและเย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้อง ( Abdominoplasty)

 •  ศัลยแพทย์จะทำการประเมินการหย่อนของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อวางแผนการผ่าตัด
 •  กำหนดตำแหน่งแผล กะปริมาณหนังท้อง และไขมันที่จะทำการตัด
 •  ศัลยแพทย์จะลงมีดเพื่อเลาะแยกไขมันออกจากกล้ามเนื้อท้องตามที่กำหนดเอาไว้
 •  ทำการผ่าตัดเจาะตำแหน่งสะดือเพื่อให้ ตำแหน่งสะดืออยู่ที่เดิม และเป็นการกำจัดเนื้อที่อยู่เหนือสะดือได้อีก
 •  เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้องตั้งแต่ท้องช่วงบนจนถึงช่วงล่างของช่องท้อง เพื่อให้ผนังหน้าท้องกระชับขึ้น และช่วยลดขนาดเอวเพิ่มได้

 

ขั้นตอน การผ่าตัดการผ่าตัดแบบไม่ย้ายสะดือ (Mini abdominoplasty)

 •  ศัลยแพทย์จะทำการประเมินการหย่อนของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อวางแผนการผ่าตัด
 •  กำหนดตำแหน่งแผลบริเวณหนังหน้าท้องที่หย่อนคล้อยใต้ต่อสะดือ
 •  ตัดหนังและไขมันส่วนเกินที่อยู่ใต้ต่อสะดือเป็นหลัก
 •  เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้อง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังหน้าท้อง
 •  เย็บปิดบริเวณแผลที่ผิวหนัง

 

ระยะเวลาในการรับบริการ

การผ่าตัดหนังหน้าท้องจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล )
 

ระยะเวลาพักฟื้นประมาณ 5 – 7 วัน

 

ผู้ที่สามารถทำ ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง

 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันสะสมหน้าท้องเป็นจำนวนมาก ทั้งชายและหญิง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าท้องหย่อนคล้อย หน้าท้องลาย หน้าท้องย้วย ผิวหนังบริเวณหน้าท้องขยายตัว จาก การคลอดบุตร 
 • เหมาะในผู้ป่วยที่เคยอ้วนมากๆ และได้ลดน้ำหนักลงมาเป็นจำนวนมาก ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย หลังใส่ balloon ในกระเพาะอาหาร หรือ การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร เป็นต้น 

การเตียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 • ตรวจสุขภาพสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • งดยาประเภท Aspirin, Ibuprofen ที่มีผลทำให้เลือดออกมากก่อนเข้ารับการผ่าตัด 2 สัปดาห์
 • งดวิตามิน อาหารเสริม ยาลดน้ำหนัก สมุนไพรทุกชนิดก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • งดน้ำ งดอาหารมาล่วงหน้า อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนวันที่ทำการผ่าตัด
 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • แจ้งประวัติการฉีด เสริม และตกแต่งทุกประเภทกับแพทย์อย่างละเอียด
 • น้ำหนักที่ลดลงมาควรคงที่แล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเข้ารับการผ่าตัด

 

การดูแลหลังผ่าตัดหนังหน้าท้อง
 • หลังผ่าตัดนอนควรพักฟื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 วัน โดยให้นอนในลักษณะงอตัวเพื่อลดแรงตึงจากแผลผ่าตัด
 • การตัดไหมสามารถทำได้หลังจากการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์
 • ควรรัดผ้ายืดรัดหน้าท้องในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ เพื่อพยุงหน้าท้อง และทำให้หน้าท้องกระชับได้ดีขึ้น
 • ไม่ควรยืดลำตัวให้ตรงในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด เพื่อลดแรงตึงที่บริเวรแผล
 • งดกิจกรรมหนัก และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ในระยะเวลา 2 เดือน
 • ดูเเลรักษาความสะอาดเเผล ระวังอย่าให้เปียกน้ำ
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • รับประทานยาตามใบสั่งแพทย์จนครบ เพื่อลดอาการปวด บวม
 • เข้าพบแพทย์ตามใบนัด หากพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทันที

ภาพรีวิวก่อน - หลัง ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง 

ติดต่อจองคิว และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Call Center : +66 2 714 9555
Whatsapp : +66 96 116 0806
Skype : SLCclinic 
Facebook : SLC clinic
LINE : @SLCclinic

 

 


 


แพทย์ประจำศูนย์

นายเเพทย์ ศิวัตม์ ล้วนรักษา ( หมอเฟบ)

ศัลยเเพทย์ตกเเต่งเเละเสริมสร้าง


Education & Qualifications 

 • Bachelor degree in medicine , Phramongkutklao College Of Medicine , Mahidol University  Thailand  ( 2008)
 • Dipplomate of Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery Thailand  ( 2016) 


Certificates 

 • 21 Dallas Cosmetic Surgery and Medicine .Texas . USA 2018 
 • 35 Dallas Rhinoplasty Meeting . Texas . USA 2018 
 • 18 Asian Congress of Plastic Surgery , Bangkok , Thailand , 2017 
 • Korea - Singapore - Taiwan Plastic Combine Conference , Seoul , Korea. 2017 
 • Thai- Singapore - Taiwan Plastic Surgical Conference. 2016 
 • 17 International Course on Perforator  Flaps , University of Sydney , Australia , 2016
 • 14 International Congress of The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery , Pattaya . Thailand , 2014

Professional Experience

 •  Medical Volunteer
 •  Operation smile Thailand
 •  Thai Red Cross Society of Thailand
 •  Princess Mother ,s Medical Volunteer Foundation
 •  Clinical Observership Program    ( 2015) Department of Plastic and Reconstructive Surgery, 
 •  University of Gent , Belgium, ( 2016)
 •  JW Plastic Surgery Center , Seoul Kores ,  (2017)
 •  Department of Plastic and Reconstructive Surgery, ASAN medical center , Seoul Korea , 

 

Privacy Policy | Terms and conditions | Site map

© Copyright@2018 Aesthetic Answer Company Limited . All rights reserved.

Siam Paragon (2nd Floor) Paragon Department Store (2nd Floor) 991 Rama 1 Road, Puthumwan Bangkok, Thailand 10330