Logo
Call center : +662-714-9555 | Line ID : @SLCclinic | TH | EN
ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง
ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง

ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง

ศัลยกรรมปากกระจับ และ ศัลยกรรมปากบาง
การทำศัลยกรรมปากบางนิยมทำในคนไข้ที่มีริมฝีปากหนาไม่รับกับใบหน้า และการทำศัลยกรรมปากกระจับนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีริมฝีปากบนค่อนข้างหน้า หรือมีรูปทรงไม่สวยงาม ซึงการทำปากกระจับนั้นจะทำให้คุณดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังช่วยแก้ไขลักษณะริมฝีปากที่ผิดรูป ได้แก่ ผู้ที่มีเนื้องอก, ติดเชื้อ และมีการอักเสบทำให้ริมฝีปากบวมหนา และกลายเป็นแผลเป็น


ระยะเวลาในการผ่าตัด
ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 30 – 45 นาที

การดูแลหลังจากการผ่าตัด

  • แนะนำให้ทานอาหารที่มีรสชาติอ่อน

  • งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อบาดแผล เช่น การเล่นกีฬา เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์

  • หลังการผ่าตัดในบางกรณี คนไข้อาจเกิดอาการบวมช้ำ และรู้สึกชาบริเวณริมฝีปากซึ่งอาการดังกล่าวจะค่อยๆบรรเทาลงระยะเวลาประมาณ10 วัน 

  • นวดคลึงบริเวณที่ทำ ไม่ให้เกิดพังผืด ให้มีความยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ

Review : ศัลยกรรมปากกระจับ ปากบาง ภาพรีวิวก่อน - หลัง ทำศัลยกรรมปากกระจับ / ปากบาง
 

สอบถามเพิ่มเติม
Call Center : +66 2 714 9555
Whatsapp : +66 96 116 0806
Facebook : SLCclinic
Skype : SLCclinic 
LINE : @SLCclinic

 

 


แพทย์ประจำศูนย์

Privacy Policy | Terms and conditions | Site map

© Copyright@2018 Aesthetic Answer Company Limited . All rights reserved.

Siam Paragon (2nd Floor) Paragon Department Store (2nd Floor) 991 Rama 1 Road, Puthumwan Bangkok, Thailand 10330