News and Events

SLC Hospital ตัวจริงเรื่องกระชับผิวหนัง รับรางวัล ผู้ใช้เครื่อง J-plasma 2 ปีซ้อน

ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งเมื่อ SLC Hospital ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคงมาตรฐานการเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ จนทำให้ในปีนี้ SLC Hospital ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นปีที่ 2 ในเรื่องเครื่องกระชับผิวหนัง เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าถ้าไม่ดีจริงก็ไม่คว้ารางวัลนี้เป็นปีที่ 2 อย่างแน่อน SLC Hospital ตัวจริงเรื่องกระชับผิวหนัง รับรางวัล ผู้ใช้เครื่อง J-plasma 2 ปีซ้อน โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ INDIGO Hotel ทีมแพทย์ซึ่งนำโดยนายแพทย์ ธีระชัย วรัญญูรัตนะ (หมอธี) (Chief Medical Officer), นายแพทย์ ศิวัตม์ ล้วนรักษา (หมอเฟบ)…