Meet The Doctor

**Answer all questions, weak eye muscles. By Ophthalmologist, SLC Surgery Hospital

ตอบทุกคำถาม กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยจักษุแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC ตาปรือ ตาตก เกิดจากอะไรบ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไร พร้อมวิธีสังเกตุตัวเองเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจ ทำตาสองชั้น เพราะว่าการศัลยกรรมตาสองชั้นไม่สามารถแก้ไขอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ตรงจุด 1: กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คืออะไรและมีอาการอย่างไร? ​กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือภาวะเปลือกตาตก (Ptosis) หมายถึงลักษณะที่ขอบตาบนตกลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ มีตั้งแต่ระดับน้อยไม่บังการมองเห็นไปจนถึงระดับรุนแรงคือ บังการมองเห็นทั้งหมด โดยอาจเป็นในตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ครับ https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSLChospital%2Fvideos%2F588687959004866%2F&show_text=false&width=267&t=0 2: กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เกิดจากอะไรบ้าง? อาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สาเหตุหลัก-ๆ-มักจะเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยกำเนิด นานวันอาจจะพัฒนาเป็นตาขี้เกียจได้ ควรเข้ามารับการแก้ไข กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงภายหลัง ซึ่งอาจจะเกิดจากอายุที่มากขึ้น จนทำให้กล้ามเนื้อตามีการหย่อนคล้อย หรือ บางรายอาจเกิดจจากอุบัติเหตุที่มีกระทบกับกล้ามเนื้อตา หรือ ในบางกรณีอาจเกิดจากการทำศัลยกรรมผิดพลาด…