เทคนิค ‘‘ปรับหน้าเรียว’’ ด้วย ‘‘ศัลยกรรมตัดกราม V Line’’

ทุกครั้งที่ส่องกระจก ใบหน้าคุณเท่ากันอย่างสมส่วนหรือไม่

สารพัดปัญหาโครงหน้าไม่สมส่วนที่เป็นผลมาจากบริเวณช่วง “กราม” ทั้งลักษณะของโครงหน้าที่สองข้างไม่เท่ากัน , หน้าเหลี่ยม , หน้าบาน , กรามใหญ่ ฯลฯ  จนทำให้หลายท่านขาดความเชื่อมั่น โดยแบ่งเป็น 3 สาเหตุหลักๆ ดังนี้ 

สาเหตุหลัก หน้าบาน  กรามใหญ่

1. พันธุกรรม

เมื่อพูดถึงพันธุกรรมนั้น ถือได้ว่าปัจจัยหลักของ กรามใหญ่เลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นเรื่งธรรมชาติที่คุณอาจเกิดมาโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งคล้ายคลึงบรรพบุรุษ บางรายอาจปรากฏลักษณะรูปหน้าที่มีกรามใหญ่มาตั้งแต่เด็กๆ​

2. มัดกล้ามเนื้อกรามที่มีขนาดใหญ่หากคุณมีพฤติกรรมการเคี้ยวหมากฝรั่งบ่อยๆ หรือ ทานอาหารที่ต้องใช้แรงบดเคี้ยวมากเป็นพิเศษ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณกรามนั้นโตขึ้นมาได้  ซึ่งในหลักการของกล้ามเนื้อนั้น หากกล้ามเนื้อถูกใช้งานหนัก หรือ มีการขยับโดยต้องออกแรงอยู่เป็นประจำ ก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ เกิดการบริหาร กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และ มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่หากเมื่อไหร่ที่ กล้ามเนื้อไม่ถูกบริหาร กล้ามเนื้อก็จะเล็กลงเป็นไปตามกลไกของร่างกาย

3.  กรามใหญ่ที่เกิดจาก กระดูก”


ในด้านของสรีระศาสตร์ สาเหตุที่กรามใหญ่จากกระดูกนั้น เป็นเพราะกระดูกมีการจริญเติบโตควบคู่ไปกับสรีระโครงสร้างของร่างกาย ซึ่งบางราย อาจปรากฏว่ากระดูกกรามนั้น ใหญ่จนไม่สมส่วนกับโครงสร้างของใบหน้า

2 เทคนิค “ศัลยกรรมตัดกราม หน้าเรียว V Line”

ก่อนอื่น ผู้รับบริการจะต้องได้รับการพิจารณาสภาพของกระดูกกรามทั้งหมด ผ่านการ X – Ray ทั้งในเรื่องของ ความสูง ความหนาของกระดูกกราม ความหนาของกล้ามเนื้อบริเวณมุมกราม ความสัมพันธ์ของกระดูกกราม และ กระดูกใบหน้าส่วนบน รวมถึงการสบฟัน ตรวจดูอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณกราม ว่ามีส่วนไหนที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น ขากรรไกร ฟันแต่ละซี่ และ คาง เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการศัลยกรรมตัดกราม ลดมุมกราม ให้ความสมดุลกับใบหน้า ตามสโลฟของผล X Ray ที่ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้วางแผนการผ่าตัดไว้เรียบร้อยแล้ว

1. การศัลยกรรมตัดมุมกราม (Jaw Surgery) คือ การตัดกระดูกเฉพาะมุมกราม สำหรับผู้ที่มีปัญหาหน้าเหลี่ยมที่เกิดจากกระดูกมุมกราม หรือ ผู้ที่มีมุมกรามใหญ่

2. การศัลยกรรมตัดกราม V Line คือ การตัดกระดูกมุมกรามตลอดจนแนวกรามที่ส่งผลให้ใบหน้าดูใหญ่ และ กางออก ปัจจุบันมีผู้รับบริการจำนวนมากที่ให้ความสนใจการปรับรูปหน้าเรียว ศัลยกรรมตัดกราม V Line เป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ใบหน้าเรียวอย่างสมส่วน วิธีนี้จะทำให้แนวกรามมีลักษณะที่แคบลง แลดูใบหน้าเรียวขึ้นรับกับรูปคาง เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหารูปหน้าของผู้ที่มีรูปหน้าไม่เท่ากันโดยที่มีสาเหตุเกิดจากกระดูกกรามให้มีความสมส่วนยิ่งขึ้น หรือ ผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าเรียวเพื่อความสวยงาม ซึ่งจะสามารถลดขนาดของกรามลงได้เพียงไหนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ ผล X – Ray โครงหน้าของแต่ละรายไป

รีวิว ศัลยกรรมตัดกราม V Line 

รีวิว ศัลยกรรมตัดกราม V Line 

 

2 วิธีการเปิดแผลผ่าตัด ศัลยกรรมตัดมุมกราม และ ตัดกราม V Line”

1. การเปิดแผลภายในช่องปาก มีขั้นตอนดังนี้

 • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เปิดแผลภายในช่องปาก บริเวณหลังฟันกรามซี่สุดท้าย ความยาวประมาณ 3 – 5 ซม. ตามการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


 • ​แยกเนื้อเยื่อภายในช่องปากบริเวณกระดูกกรามออกจากกัน  

 

 • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตัดกระดูกมุมกรามออกตามแผนการผ่าตัด

 • หากในกรณีของผู้รับบริการที่ต้องการ ตัดกราม V Line ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำการตัดกระดูกตั้งแต่บริเวณมุมกราม ตลอดจนแนวกรามที่กางออก ให้มีโครงกระดูกกรามที่ดูเรียวยิ่งขึ้น

 • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหลาตกแต่งกรามให้มีความโค้งตามความเหมาะสม และ เย็บปิดแผลภายในปากด้วยไหมละลาย

2. การเปิดแผลภายนอกช่องปาก โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เปิดแผลบริเวณใกล้มุมกรามด้านนอก ความยาวประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว ตามการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ​

 • แยกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อออกจากกระดูกแนวกราม และ เลี่ยงเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เลี้ยงมุมปาก

 • ตัดมุมกรามด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นเลื่อยขนาดเล็ก

 • หากในกรณีของผู้รับบริการที่ต้องการ ตัดกราม V Line ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำการตัดกระดูกตั้งแต่บริเวณมุมกราม ตลอดจนแนวกรามที่กางออก ให้มีโครงกระดูกกรามที่ดูเรียวยิ่งขึ้น

 • กรอกระดูกบริเวณที่ทำการผ่าตัดให้มีความโค้ง และ เรียบตามความเหมาะสม

 • เย็บปิดแผลภายนอกช่องปาก โดยมีความยาวของแผลเย็บประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว

ข้อแตกต่าง “การเปิดแผลภายในช่องปาก” และ  “การเปิดแผลภายนอกช่องปาก”

 • การเปิดแผลผ่าตัดภายในช่องปาก จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทโดยรอบที่จะนำไปเลี้ยงมุมปาก

 • การเปิดแผลนอกช่องปาก อาจปรากฏแผลอยู่บริเวณใต้มุมกราม แต่แผลจะค่อยๆจางลงได้เองภายใน 3 เดือน

 • การเปิดแผลนอกจะมีอาการบวมน้อยกว่าการเปิดแผลภายในช่องปากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของแต่ละท่านด้วย

ระยะเวลาในการผ่าตัด ศัลยกรรมตัดกราม

3 ชม. โดยประมาณ

ระยะพักฟื้นที่สถานพยาบาล

1 คืน  หากกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการการบริการอย่างใกล้ชิดภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ และ พยาบาล หรือ ผู้ที่เดินทางไกลมาเพื่อเข้ารับบริการ เรายังมีห้อง VIP Deluxe ไว้เพื่อดูแลคุณได้อย่างใกล้ชิด สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานทางการแพทย์

การดูแลตัวเองหลังทำ

 • พักฟื้น 1 คืน หลังทำ

 • ผู้รับบริการแต่ละรายที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรม ตัดกราม V line อาการบวมจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเอง และการพักผ่อนอย่างเพียง

 • ควรทานอาหารอ่อน รสชาติจืด

 • หากเป็นในกรณีที่เป็นแผลนอก 7 วัน เข้ามาตัดไหม ตามใบนัดแพทย์

โครงหน้าเรียวสวย สมส่วน แบบ V Shape  ควบคู่ไปกับอีกหลายเทคนิคทางการแพทย์

ทั้งนี้ นอกจากการศัลยกรรมตัดกราม V line แล้ว ยังมีอีกหลายวิธีเมื่อทำร่วมกับเทคนิคทางการแพทย์อื่นๆแล้ว จะช่วยแก้ไข ปรับรูปหน้าตามปัญหาโครงหน้าของแต่ละท่านให้มีความสมส่วน โครงหน้าเรียวสวย แลดูเป็นรูปหน้าแบบ  V Shape ได้ ทั้งการศัลยกรรมเหลาโหนกแก้ม (Click! ดูข้อมูลเพิ่มเติม) , การศัลยกรรมเสริมคาง (Chin Augmentation) ด้วยซิลิโคนนิ่มชนิดพิเศษเกรด Premium (Click! ดูข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งบางราย สาเหตุที่ใบหน้าไม่ได้รูป V Shape นั้น อาจเกิดจาก กล้ามเนื้อ ไขมันบนใบหน้าได้ หรือ ผิวพรรณที่หย่อนคล้อย ซึ่งผู้รับบริการจะต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ ร่วมกับประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง 
 

ติดต่อจองคิว และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Call Center : +66 2 714 9555
Whatsapp : +66 96 116 0806
Skype : SLCclinic 
Facebook : SLC clinic
LINE : @SLCclinic