ตัดตกแต่งแคมเล็ก แคมใน Labiaplasty Surgery คือ การผ่าตัดเพื่อลดขนาด  หรือตกแต่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ แคมเล็ก / แคมใน  ที่อยู่บริเวณด้านนอกของช่องคลอดให้สวยขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา แคมปลิ้น แคมยาน แคมยื่น แคมเหี่ยว ให้กลับมาดูดีอีกครั้ง บางคนอาจมีสีดำคล้ำ แต่บางคนมีสีแดงระเรื่อ ๆ และมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ในบางคนก็มีขนาดที่ใหญ่จนผิดปกติ เห็นเป็นแผ่นหรือเป็นกลีบชัดเจน เรียกว่าล้ำกว่าแคมใหญ่ที่โอบล้อมอยู่รอบนอกเลยทีเดียว ในกรณี้นี้ สามารถแก้ไขได้โดยการ ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างภายนอกของ แคมเล็ก / แคมใน ที่ขยายใหญ่ผิดปกติ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาการขาดความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใด และการ ตัดแต่งแคมใน นับว่าเป็นการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้หญิงจำนวนมากเข้ารับการผ่าตัดเพื่อ ศัลยกรรมแคมเล็ก หรือการ ตัดตกแต่งแคมเล็ก เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องให้กลับมามั่นใจอีกครั้ง

สาเหตุการเกิดความผิดปกติของ แคมเล็ก / แคมใน

ขนาดใหญ่กว่าปกติ
ขนาดไม่เท่ากัน
มีสีคล้ำ
รูปทรงผิดปกติ
ตัดตกแต่งแคมเล็ก labiaplasty surgery labia แคมปลิ้น ตัดแต่งแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมใน แคมยื่น แคมเหี่ยว ตัดตกแต่งแคมเล็ก labiaplasty surgery labia แคมปลิ้น ตัดแต่งแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมใน แคมยื่น แคมเหี่ยว ตัดตกแต่งแคมเล็ก labiaplasty surgery labia แคมปลิ้น ตัดแต่งแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมใน แคมยื่น แคมเหี่ยว ตัดตกแต่งแคมเล็ก labiaplasty surgery labia แคมปลิ้น ตัดแต่งแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมใน แคมยื่น แคมเหี่ยว

สาเหตุที่ทำให้ แคมเล็ก / แคมใน มีขนาดใหญ่เกินไปนั้น สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่แรกเกิด แต่อาจจะเกิดจากภาวะเจ็บป่วยบางอย่าง หรือเกิดจากการคลอดบุตร อายุที่เพิ่มขึ้น จากฮอร์โมน เกิดจากบาดแผลจากอุบัติเหตุ การหมกมุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเอง และในผู้หญิงบางคนตัดสินใจ ตัดตกแต่งแคมเล็ก เนื่องจากขนาดของ แคมเล็ก / แคมใน ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง มีขนาดที่ไม่เท่ากัน จึงสร้างความรำคาญใจ และในบางรายอาจมีอาการเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการเจ็บในขณะออกกำลังกาย เช่น การขี่จักรยาน และบางคนอาจมีอาการเจ็บตลอดเวลาที่สวมชั้นในที่รัดแน่น

ศัลยกรรมแคมเล็ก ศัลยกรรมแคมใน ตัดตกแต่งแคมเล็ก ตัดตกแต่งแคมใน ตัดแต่งแคมเล็ก ตัดแต่งแคมใน แคมใน แคมเล็ก labiaplasty surgery labia แคมปลิ้น แคมยาน แคมยื่น แคมเหี่ยว

การผ่าตัด ศัลยกรรมแคมเล็ก Labiaplasty Surgery เป็นการผ่าตัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา แคมปลิ้น แคมยาน แคมยื่น แคมเหี่ยว และขนาด แคมเล็ก / แคมใน ที่ไม่เท่ากัน หรือมีขนาดใหญ่มาก จนโผล่พ้นแคมใหญ่หรือแคมนอกออกมา ทำให้อวัยวะส่วนนี้มีลักษณะผิดปกติ เกิดการอักเสบได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีรอบเดือน เกิดความเจ็บปวดเมื่อต้องสวมกางเกงที่รัดรูป หรือมีความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ และการ ศัลยกรรมแคมเล็ก Labiaplasty Surgery จึงเป็นวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และคืนความมั่นใจให้กลับมาอีกครั้ง

ตัดตกแต่งแคมเล็ก / ตัดแต่งแคมใน ที่โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC ดีอย่างไร?

 • ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ที่สามารถแก้ไขได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการหย่อนคล้อย
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เข้าใจปัญหาผู้หญิง
 • โรงพยาบาลศัลยกรรมและห้องพักฟื้น ที่ได้มาตรฐานระดับ Boutique Hospital
 • วิสัญญีแพทย์ ดมยาสลบ 1:1 คอยดูแลให้ความปลอดภัยตลอดการผ่าตัด
 • ห้องผ่าตัด ห้องพยาบาลและเครื่องมือที่ใช้ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล
 • ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาดูเป็นธรรมชาติ
 • แก้ปัญหาได้ครอบคลุมและตรงจุด ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
 • SLC Holiday Surgery พักฟื้นฟิลพักผ่อน เหมือนได้พักร้อน หลังศัลยกรรม

ตัดตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่มีปัญหาขนาดของแคมไม่เท่ากัน
 • ผู้ที่มีปัญหาขนาดของแคมใหญ่กว่าปกติ
 • ผู้ที่บริเวณแคมที่อวัยวะเพศลักษณะโตหรือยื่นออกมาอย่างผิดปกติ
 • ผู้ที่บริเวณแคมที่อวัยวะเพศเกิดการหย่อยยาน ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่อายุเพิ่มขึ้น
 • ผู้ที่มีอาการเจ็บ หากใส่กางเกงแบบรัดรูป
 • ผู้ที่มีอาการเจ็บอวัยวะเพศ ขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ผู้ที่มีปัญหากังวลในเรื่องของความสวยงามของแคม

การเตรียมตัวก่อน ตัดตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน

 • นัดปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด
 • ถ้าดมยาสลบต้องงดอาหาร 6 ช.ม. ก่อนการผ่าตัด
 • เตรียมหยุดงาน 1-3 วัน
 • งดยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่นแอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
 • กรณีที่มีโรคประจำตัว ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • โกนขนก่อนถึงวันผ่าตัด 2-3 วัน
 • เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด
 • ถ้าความดันสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ต่ำกว่า 140/90 mm Hg (มิลลิเมตร ปรอท)
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด

ขั้นตอนการ ตัดตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน

 • ฉีดยาชา / ดมยาสลบ
 • แพทย์จะทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนของแคมเล็กที่ยื่นเกินออกมาผิดปกติ โดยยึดหลักให้มีรูปลักษณะใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุด
 • ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาที
 • แพทย์จะให้นอนพักประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงก่อนกลับบ้าน
 • ไหมที่ใช้เย็บเป็นไหมขนาดเล็กซึ่งเป็นไหมละลายจึงไม่ต้องตัดไหม

การดูแลหลัง ตัดตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน

 • ทานอาหารได้ตามปกติ งดดื่มแอลกอฮอล์
 • ทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ ภายหลังการผ่าตัด
 • ถ้ามีเลือดออกมาก ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
 • ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัด
 • ภายใน 2 สัปดาห์ คนไข้อาจจะมีอาการ บวม ช้ำ บริเวณที่ผ่าตัด
 • งดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • เห็นผลชัดเจนภายใย 3 – 6 เดือน

Q&A คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ศัลยกรรมแคมเล็ก / แคมใน

ทำไมแคมเล็ก / แคมใน จึงเกิดความหย่อนคล้อย

Ans: การที่แคมเล็ก / แคมใน หย่อนคล้อยเกิดจากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตาม

สามารถทำให้แคมเล็ก / แคมใน กลับไปกระชับเหมือนเดิมได้หรือไม่

Ans: สามารถช่วยให้กลับมากระชับได้ด้วยการทำ ศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

แคมเล็ก / แคมใน มีสีคล้ำ มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง?

Ans:

 1. สูญเสียความมั่นใจ
 2. มีอาการปวดแสบเมื่อใส่กางเรงที่รัดแน่น หรือพอดีตัว
 3. เกิดตกขาวที่ทำให้มีอาการคันและส่งกลิ่นเหม็น
 4. อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ ช่องคลอดอักเสบ หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้
 5. มีเพศสัมพันธ์ยากมากขึ้น

สามารถทำศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็กตอนมีประจำเดือนได้หรือไม่

Ans: ควรทำหลังจากประจำเดือนหมดแล้ว

การทำศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน เจ็บไหม

Ans: การทำศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน ที่โรงพยาบาลศัลยกรรม SLC มีการใช้ยาสลบเข้ามาช่วยจึงทำให้แทบไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด

การทำศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก จำเป็นต้องใช้ยาสลบไหม

Ans: การทำศัลยกรรมตกแต่งแคมเล็ก / แคมใน สามารถใช้ยาชาหรือยาสลบก็ได้

หลังทำมีโอกาสกลับมาหย่อนคล้อยเหมือนเดิมอีกหรือไม่

Ans: หลังจากทำศัลยกรรมไปแล้ว หากมีอาการอักเสบ ตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือมีเพศสัมพันธ์บ่อย ก็อาจทำให้กลับมาหย่อนคล้อยเหมือนเดิมได้ แต่ไม่กลับมามากเท่ากับตอนแรก

แอดไลน์ ขอดูรีวิวเพิ่มเติม @SLCCLINIC


SLC Hospital

Call : +66 2 714 9555

Whatsapp : +66 96 116 0806

Line@ : @SLCCLINIC

Or Click : https://cutt.ly/SLC

Messenger : http://m.me/SLCHospital

Our Branches : https://cutt.ly/branches